Zimní zahrada je ideálním řešením pro milovníky přírody

Zimní zahrada je jedním z ideálních řešení pro milovníky přírody a venkovních aktivit, kteří si chtějí prodloužit čas strávený na zahradě i v chladných měsících. 

Zimní zahrada není pouze moderním doplňkem bydlení, ale rozšířením domovního prostoru o stylovou a zároveň funkční prosklenou místnost, letní obývací pokoj nebo velkorysou jídelnu. Zároveň zvládne splnit i náročné požadavky milovníků rostlin či domácích mazlíčků.

A conservatory is one of the ideal solutions for nature lovers and outdoor enthusiasts who want to extend their time in the garden even in the cold months. A conservatory is not just a modern addition to the home, but an extension of the home space with a stylish yet functional glass room, summer living room or generous dining room. At the same time, it can also meet the demanding requirements of plant lovers or pet lovers.

Sezónní zimní zahrada se sklem v rámu se skládá z pevné hliníkové konstrukce, zasklení v rámech a zvoleného zastřešení. Díky tomu se zimní zahrada může pochlubit na jedné straně výjimečnou odolností a na druhé straně si zachovává vynikající propustnost světla a zachovává přirozený pocit. Posuvné dveře do zimní zahrady je vhodné umístit v přední stěně. Hliníkový rám zabezpečuje stabilní kostru pro okna z tvrzeného bezpečnostního skla a díky sofistikované konstrukci z odolného hliníku může být zimní zahrada v podstatě bezúdržbová.

A seasonal conservatory with glass in the frame consists of a solid aluminium structure, glazing in the frames and the chosen roofing. As a result, the conservatory boasts exceptional durability on the one hand, while on the other hand it retains excellent light transmission and maintains a natural feel. The sliding conservatory door should be placed in the front wall. The aluminium frame provides a stable frame for the toughened safety glass windows and, thanks to the sophisticated construction in durable aluminium, the conservatory can be virtually maintenance-free.

Zimní zahradu, nebo jen důkladné zastřešení terasy ocení každý, kdo vyhledává odpočinek s rodinou a přáteli v pohodlném a neformálním prostředí. Dají se dobře využít zejména na rodinné oslavy, všechny druhy domácích párty, grilování či posezení se sousedy. Široké uplatnění najdou také na moderních chatách a stylových chalupách. Dokonale spojují vnitřní prostory s přírodou, díky čemuž se v nich budete vždy cítit příjemně. Začít můžete například jen s pergolou, kterou lze do budoucna snadno zasklít a přeměnit na zimní zahradu. Takzvaná bioklimatická pergola využívá sluneční záření a přirozené proudění vzduchu, aby prostor ochránila před deštěm, sněhem, prudkým větrem a teplem ze slunce. Z pergoly se díky tomu můžete těšit v létě i v zimě.

A conservatory, or just a thoroughly roofed terrace, will be appreciated by anyone looking to relax with family and friends in a comfortable and informal setting. They can be used especially well for family gatherings, all kinds of house parties, barbecues or get-togethers with neighbours. They are also widely used in modern cottages and stylish cottages. They perfectly connect indoor spaces with nature, which makes you always feel comfortable in them. For example, you can start with just a pergola, which can easily be glazed and converted into a conservatory in the future. A so-called bioclimatic pergola uses sunlight and natural airflow to protect the space from rain, snow, strong winds and heat from the sun. This allows you to enjoy the pergola in summer and winter.

Takzvaná bioklimatická pergola chrání, ventiluje, odráží tepelnou energii a reguluje intenzitu světla. Součástí pergoly jsou pevné lamely, které se nedají polohovat a plní pouze estetickou funkci, ale naklápěcí lamely se dají v určitém rozpětí posouvat. Přímé sluneční paprsky dokážou lamely odrazit tak, aby dokázaly vpustit nepřímé rozptýlené světlo a umožnily přirozenou cirkulaci. Naklápění s možností odsunu spojují naklopení a odsun na určitou stranu a otevření střešního prostoru nebo jeho části.

The so-called bioclimatic pergola protects, ventilates, reflects heat energy and regulates light intensity. The pergola includes fixed slats that cannot be positioned and have only an aesthetic function, but the tilting slats can be moved over a certain range. The slats can reflect direct sunlight so that they can let in indirect diffused light and allow natural circulation. Tilt and slide options combine tilting and sliding to a certain side to open a roof space or part of it.

Výhodou zimní zahrady je to, že je možné postavit ji ve dvou časových fázích. Během první fáze si necháme postavit jen pergolu a boční stěny ze skla si můžeme nechat nainstalovat kdykoliv později. Díky tomu se můžete od prvního dne těšit z pergoly a zimní zahradu, až to bude časově vyhovovat. Zimní zahrada tvoří perfektní izolační prostory, které je možné pohodlně vytápět, což umožnuje využívat prostory jako další místnosti. Kvalitně zvolená izolační skla zabraňují rosení v případě teplotních rozdílů.

The advantage of a conservatory is that it can be built in two phases. During the first phase, we can have just the pergola built and the glass side walls can be installed at any later date. This way, you can enjoy the pergola and conservatory from day one, when it suits the time. The conservatory forms a perfect insulating space that can be comfortably heated, allowing the space to be used as an additional room. The well-chosen insulating glass prevents dew in case of temperature differences.

Zimní zahrada musí zvládnout vše, co každá stavba, proto rozhodně nepodceňujeme kvalitu základů, materiálů konstrukce, její tepelně izolační vlastnosti, odolnost i preciznost provedení výstavby. Z technického, ale především z uživatelského hlediska jsou atraktivní hliníkové konstrukce štíhlých linií s možností výběru barevných odstínů a funkčního provedení. Hliník je trvanlivý, pevný a nenáročný na údržbu. Konstrukce můžeme vybavit standardními dvojskly či trojskly v případě propojení s interiérem. Dále pak bezpečnostním sklem nebo protislunečním zasklením. Zahrnovat může klasická otvíravá okna a ventilaci přes posuvné dveře, maximální otevření nabízejí shrnovací dveře.

A conservatory has to be able to handle everything that any building does, so we certainly do not underestimate the quality of the foundations, the materials of the structure, its thermal insulation properties, durability and the precision of the construction. From a technical but above all from a user point of view, aluminium structures with slim lines and a choice of colours and functional design are attractive. Aluminium is durable, strong and low-maintenance. The structures can be fitted with standard double or triple glazing in case of connection to the interior. In addition, safety glass or solar control glazing. It can include classic opening windows and ventilation through sliding doors, maximum opening is offered by folding doors.

Současné konstrukce bývají vybaveny vlastním systémem vytápění, obvykle podlahovým topením. Velkoformátový skleněný plášť funguje i jako zásobník kumulující sluneční teplo, čímž snižuje spotřebu tepla dodávaného z konvenčního topného systému v zimních měsících. Z hlediska tepelných úspor je ideální jižně orientovaná zimní zahrada, ale není to nezbytnou podmínkou. Zimní zahrada obvykle disponuje po celý rok dostatkem tepla a světla, ale vyplatí se zvolit speciální tónovaná skla nebo kvalitní stínicí techniku.

Current constructions are usually equipped with their own heating system, usually underfloor heating. The large-format glass cladding also acts as a solar heat storage tank, reducing the consumption of heat supplied by the conventional heating system during the winter months. A south-facing conservatory is ideal in terms of thermal savings, but is not a necessary requirement. A conservatory usually has plenty of heat and light throughout the year, but it is worth choosing special tinted glass or good quality shading technology.

Máte doma zimní zahradu?