Přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy je nezbytná, aby mohl poskytnout potřebné informace a asistovat při řešení jakýchkoli dotazů.

Přítomnost makléře při podpisu kupní smlouvy je nezbytná

Při realizaci prodeje nemovitosti je klíčovým dokumentem kupní smlouva, která zajišťuje převod vlastnických práv od prodávajícího k nabyvateli.

Přečtěte si více