Stavební povolení pro rekonstrukci koupelny

Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci? Ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci koupelny můžou nastat nejasnosti. Na co se připravit? Kdy stačí jen ohlášení a co je třeba připravit si pro stavební povolení?

V případě nástavby a přístavby je vždy požadováno stavební povolení nebo ohláška. S rekonstrukcí koupelny, a především s rekonstrukcí bytového jádra bývají spojeny nezbytné formality a povolení. Jejich nezbytnost, případně rozsah záleží na tom, jaká rekonstrukce se bude realizovat. Hlavním faktorem ovlivňujícím potřebu vydání stanoviska úřadu je skutečnost, že Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) nepracuje s pojmem rekonstrukce. Zákon rozděluje takzvanou změnu dokončené stavby dle  § 2 odst. 5 stavebního zákona do tří kategorií a těmi jsou: 

  • nástavba;
  • přístavba;
  • stavební úprava.

Platí, že povolení nepotřebujeme v případech, kdy nezasahujeme do konstrukce domu a práce neovlivní statickou stránku budovy ani bytu. Úprava příček nebo změna materiálů příček a komponentů například rekonstrukce bytového jádra bez změny dispozice bytu, která nezasahuje do nosných konstrukcí. Jedná se zejména o opravy rozvodů, manipulaci s nenosnými příčkami, pokládku dlažby včetně úprav obkladů a výměnu zařizovacích předmětů. Interiérové opravy a rekonstrukce bytových částí například výměna kuchyňské linky, obnova podlahových krytin, oprava elektroinstalací se dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona také objede bez stavebního povolení i ohlášky.

Běžnou rekonstrukci koupelny lze zvládnout bez stavebního povolení, ale může se stát, že je potřeba takzvané ohlášení. Ohlášení rekonstrukce bytového jádra zpravidla vyžadují bytová družstva, samosprávy, nebo vlastníci celých objektů. Doporučuje se seznámit s plánovanou rekonstrukcí především sousedy a ostatní obyvatele domu. Rekonstrukce koupelny, a především rekonstrukce bytového jádra pro ně představuje dočasné omezení komfortu bydlení a znamená i zvýšený hluk v domě. Slušnost v sousedských vztazích především, a proto plánovanou rekonstrukci koupelny sousedům oznámíme minimálně vzkazem na domovní nástěnce.

Pokud se jedná o rozsáhlejší rekonstrukci, při které se zasahuje do nosných zdí nebo panelů, bez stavebního povolení se neobejdeme. Jakákoliv úprava nosné konstrukce dle § 108 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje stavební povolení. Stavební povolení je zapotřebí si vyžádat vždy, jedná-li se o změnu dispozice, zatížení bytu, nebo změna užívání části bytu nebo objektu dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona. Povolení je nezbytné v případech, kdy dochází k zásahům do statických částí budovy, mění se druh vytápění, mění se vzhled budovy, zejména pak při úpravách, které mění způsob užívání celé stavby. Počítejte s nutností dodání projektové dokumentace zpracovanou oprávněnou osobou, statických výpočtů a následných revizních zpráv. U rekonstrukcí prováděných svépomocí je nutné písemné prohlášení odborně způsobilé osoby o tom, že bude stavbu řídit. Stavební úřad požaduje statistické posouzení z důvodu zatížení stropních konstrukcí, které nebyly při jejich výstavbě na tuto změnu vybudovány. Dále se u stavebního povolení posuzuje, jestli je projekt v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Také pamatujte, že na vydání povolení mají úřady lhůty, se kterými je potřeba počítat.

Také byste měli pamatovat na to, že minimální půdorysný rozměr koupelny s klasickou vanou, umyvadlem, toaletou a pračkou je 5 m². Sprchový kout, umyvadlo a záchodová mísa 4 m2. Rodinná koupelna, ve které budou dvě umyvadla, vana, sprchový kout, pračka a bidet by měla mít plochu 9 m². Nejfrekventovanějším předmětem z celé koupelny je umyvadlo, a proto by k němu měla vést co nejkratší cesta od dveří. Umyvadlo by určitě nemělo být umístěné v rohu koupelny. Aby se mohl dospělý člověk u umyvadla pohodlně pohybovat, potřebuje alespoň 90 cm prostoru. V koupelně rozhodně instalujte zrcadlo s kvalitním osvětlením nejlépe s horním umístěním, aby nevytvářelo stíny na obličeji. Nad umyvadlem se zavěšuje z praktických důvodů velké zrcadlo. Největším zařizovacím předmětem je vana a měla by být dobře přístupná po celé její delší straně. Pro průchod kolem vany počítejte alespoň 65 cm. Rohové vany zaberou v koupelně více místa, plošně úspornější, než vana je sprchový kout.

Přeji hladké vyřízení stavebního povolení pro rekonstrukci koupelny.