Služba sledování změn údajů o nemovitostech

Služba lidově nazvaná hlídací pes, vás může ochránit před nechtěnou manipulací s vaší nemovitostí. 

Z praxe jsou známy případy, kdy pomocí falešné smlouvy nebo plné moci byla nemovitost přímo v katastru nemovitostí ukradena nebo zatížena zástavním právem – úvěrem. Jak funguje služba, v rámci které vás o změnách může informovat sám katastr? Jde o placenou službu, která se oficiálně jmenuje Služba sledování změn údajů o nemovitostech, ale neformálně se jí říká hlídací pes.

Katastrální zákon říká, že katastrální úřad informuje vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného v případě vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, a to nejpozději den poté, co ke změně došlo. Důležité je také to, že informace o plombě je posílána katastrem pouze těm příjemcům, jejichž právo k předmětné nemovitosti se má nějak změnit. Nikoli tedy všem, kteří mají k dané nemovitosti nějaký právní vztah.

Službu hlídacího psa si může zřídit každý, kdo je v katastru nemovitostí již zapsán, a to v následujících rolích: 

  • vlastník (spoluvlastník), 
  • zástavní nebo podzástavní věřitel, 
  • oprávněný z věcného břemene, oprávněný z práva stavby, 
  • oprávněný z předkupního práva  ujednaného jako věcné právo, nebo 
  • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř. 

Žádost o zřízení Služby sledování změn údajů o nemovitostech můžete podat na stránkách: https://ozs.cuzk.cz/OzsWAEWEB/registrace/registrace.do 

Služba sledování změn v katastru nemovitostí zajištuje automatizované informování svých uživatelů o změnách týkajících se nemovitostí, které jsou v jejich vlastnictví nebo ke kterým mají tito uživatelé v katastru evidováno nějaké právo. Jedná se o zpoplatněnou službu a k jejímu užívání je nutná registrace. Elektronickou poštou např. e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo SMS zprávou jsou dotčené osoby informovány o vyznačení plomby, provedení vkladu, provedení záznamu a zápisu poznámky.

Potřebujete hlídacího psa?