Rekreační chata nebo srub?

Rekreační chata nebo srub je ideální místo pro váš odpočinek i aktivní relaxaci. Pokud chcete začít využívat výhod srubové chaty, je dobré si nějakou na zkoušku nejdříve pronajmout, a poté si ji sám postavit nebo koupit. Chcete i vy novou rekreační srubovou chatu? Pak je třeba začít uvažovat nad tím, jakou zvolit. V opravdu široké nabídce chat a srubů se lze lehce ztratit. Proto jsem pro vás připravil pár tipů, jak se inspirovat a najít vhodnou chatu nebo srub právě pro vás.

A holiday cottage or cabin is the ideal place for your rest and active relaxation. If you want to start enjoying the benefits of a log cabin, it's a good idea to rent one first for a trial run and then build or buy one yourself. Do you want a new holiday log cabin too? Then you need to start thinking about which one to choose. It is easy to get lost in the really wide range of cottages and log cabins. That's why I've put together a few tips for you to get inspired and find the right cabin or cabin for you.

Chcete z města pryč? Ať už je to náhlé uvědomění, že nyní můžete téměř neustále pracovat z domova, nebo se jen snažíte dostat pryč od obecného shonu městského života, proč neutéct do rustikálního srubu, který má stále všechna moderní vybavení? Výhodou těchto chat a srubu je také to, že jsou na krásných místech. Představím vám několik zajímavých srubových domů a chat, které můžou být nejen inspirací, ale také impulzem, jak najít perfektní chatu na perfektním místě pro váš útěk z města, kde letní denní teploty stoupají na 27 až 33 °C.

You want out of town? Whether it's the sudden realisation that you can now almost constantly work from home, or you're just trying to get away from the general hustle and bustle of city life, why not escape to a rustic log cabin that still has all the modern amenities? These cabins and log cabins also have the advantage of being in beautiful locations. I'm going to introduce you to some interesting log cabins and cottages that can not only be an inspiration, but also an incentive to find the perfect cabin in the perfect location for your escape from the city, where summer daytime temperatures soar to 27 to 33°C.

Fenomenální jediná svého druhu u lesa na idylickém místě s vysokým krbem. Velké, skvělé místnosti, úžasný výhled na jezero a magické okolní hory. Tento srub má rozsáhlou krytou terasu mimo hlavní úroveň a 200 čtverečních metrů precizně dokončeného suterénu.

Phenomenal one of a kind by the woods in an idyllic location with a tall fireplace. Large, great rooms, amazing views of the lake and magical surrounding mountains. This cabin has an expansive covered patio off the main level and a 200 square foot meticulously finished basement.

Srub u řeky, postavený na míru s vysokými stropy a prostorem pro vinný sklep. Užijte si klid tohoto prostředí, jehož nastavení a panoramatický výhled na přírodu je ohromující. Nebo si zarybařte přímo ze svého pozemku. Tento srub má přístup na komunitní loviště.

A custom-built riverside cabin with high ceilings and space for a wine cellar. Enjoy the tranquility of this setting and the panoramic views of nature are stunning. Or fish right from your own property. This cabin has access to the community fishing area.

Opravdu nádherný srub s obrovskou terasou, vířivkou a venkovním skleníkem, a to vše na jednom místě. Už nikdy nebudete muset opustit domov! 😊 Pokud chcete prožít s přáteli třeba týden na podobné chalupě ve Velkých Karlovicích objevili jsme jednu novou pod názvem DVĚ CHALUPY - Velké Karlovice.

A really beautiful log cabin with a huge terrace, hot tub and outdoor greenhouse, all in one place. You will never have to leave home again! 😊 If you want to spend a week with friends in a similar cottage in Velké Karlovice we have discovered a new one called DVĚ CHALUPY - Velké Karlovice.

Neuvěřitelně moderní horský dům s otevřenou přírodou, ideální pro aktivní zábavu. Užijte si soukromé prostředí s velkou loukou a sezónním potokem. Nedaleká procházka a cyklo stezka přes louku vás zavede za dobrodružstvím.

Incredibly modern mountain house with open nature, ideal for active fun. Enjoy a private setting with a large meadow and seasonal creek. A nearby walk and bike trail through the meadow will take you on an adventure.

Tento srub je dokonalým útočištěm. Odpočiňte si na velké dřevěné terase nebo si užijte vše, co okolní prostor nabízí. Tato výjimečná nemovitost s ovocnými stromy, zahradním domkem, a dokonce i dílnou má vše, co potřebujete. Navíc je to kousek do města.

This cabin is the perfect retreat. Relax on the large wooden deck or enjoy all that the surrounding area has to offer. This exceptional property with fruit trees, garden house, and even a workshop has everything you need. Plus, it's a short walk to town.

Představte si dokonalý srubový dům s nádherným výhledem na hory a údolí, a navíc prostor o rozloze 400 čtverečních metrů! Tento krásně modernizovaný srub nabízí otevřený koncept celoročního bydlení. Na perfektně upraveném pozemku je jezírko, ovocné stromy, ohniště a dvě velké hospodářské budovy.

Imagine the perfect log home with spectacular mountain and valley views, plus 400 square feet of space! This beautifully upgraded log cabin offers an open concept for year round living. The perfectly landscaped property features a pond, fruit trees, fire pit and two large outbuildings.

Tento srub o rozloze pozemku 1 400 čtverečních metrů se nachází na opravdu rozlehlém pozemku a je připraven i pro vaše auto s nutným dojížděním na nákupy. Nemovitost je vybavena také vším nutným pro ustájení koně a s tím spojenými potřebami i velkým výběhem. Jeho součástí je i menší zahrada a skleník. Možnosti jsou zde téměř nekonečné.

This 1,400 square foot log cabin is situated on a truly expansive lot and is ready for your car with a necessary commute for shopping. The property is also equipped with everything you need to board a horse and the associated necessities as well as a large paddock. It also includes a small garden and a greenhouse. The possibilities here are almost endless.

Užijte si krásné západy slunce z tohoto útulného srubu na míru. Tato lokalita má skvělé venkovní obytné prostory od zápraží a teras až po ohniště a krytý prostor. Nenechte si ujít výhled na řeku.

Enjoy beautiful sunsets from this cozy custom cabin. This location has great outdoor living spaces from the front porch and patios to the fire pit and covered area. Don't miss the river views.

Tento útulný srub má charakter, který si můžete užívat tak, jak je, nebo jej renovovat na domov vašich snů. Je zde možnost úpravy na patrový srub s bazénem. Na pozemku je také dostatečný prostor pro menší chatku, kterou mohou noví majitelé používat. Solární kolektory umístěné na střeše srubu jsou funkční a slouží pro výrobu tepla, které je možné zužitkovat buď na ohřev vody, nebo k přitápění.

This cozy cabin has character that you can enjoy as is or renovate it into the home of your dreams. There is the possibility of converting it into a two-story log cabin with a pool. There is also ample room on the property for a smaller cabin for the new owners to use. The solar collectors located on the roof of the log cabin are functional and are used to generate heat that can be capitalized on for either water heating or space heating.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Krásný srubový azyl v lese, cítíte tu vůni borovice? Tento srub je doslova obklopen krásnou přírodou. Přes pozemek protéká malý potok a plně oplocený zadní dvorek je připraven pro vaše mazlíčky.

A beautiful log cabin retreat in the woods, can you smell the pine? This cabin is literally surrounded by beautiful nature. A small creek runs through the property and the fully fenced back yard is ready for your pets.

Chcete si v létě pronajímat rekreační chatu nebo srub? Nezapomeňte v nájemní smlouvě upřesnit, zda uklidíte vy, nebo je úklid v ceně nájmu chaty. Připravte si přibližně 9 tisíc korun na týden. Portál chalupy.cz nabízí pronájem chat a chalup s kontakty přímo na majitele.

Do you want to rent a holiday cottage or cabin in the summer? Be sure to specify in the rental agreement whether you will clean the cottage or whether cleaning is included in the rental price. Prepare approximately CZK 9,000 per week. The portal chalupy.cz offers rental of cottages and chalets with contacts directly to the owners.

Pokud přemýšlíte o dřevostavbě, o roubence či srubu, doufám že jste se inspirovali. Srub se přizpůsobí okolí. Bere na sebe podobu moderního dřevěného domku, ale může napodobit i staré roubenky.

If you're thinking about a log cabin, log cabin or log cabin, I hope you're inspired. A log cabin adapts to its surroundings. It takes on the look of a modern wooden house, but it can also mimic old log cabins.  

Roubenka z hraněných trámů v rozích tzv. zadlabávaných do sebe je u nás jako doma, u kanadského srubu z kulatiny spojované s přesahem v rozích tomu tak, ale není. Srub se u nás v krajině teprve zabydluje.

The log cabin made of square beams in the corners so called mortise-and-tenon is at home here, but this is not the case with the Canadian log cabin made of logs connected with overlapping in the corners. The log cabin is just settling into the landscape here.

Rekreační chatu nebo srub klidně tam, kde lišky dávají dobrou noc.